Αποκατάσταση μη διαθεσιμότητας

Τα δικαστικά τμήματα των Τελωνείων μετά την επιτυχημένη εγκατάσταση της version 69 μπορούν να ξεκινήσουν να καταχωρούν πληρωμές (φυσικές και ηλεκτρονικές) σε νόμιμους τίτλους είσπραξης (Καταλογιστικές ΥΚ και Συμπληρωματικές Χρεώσεις ΥΧ)