Αποκατάσταση Μη διαθεσιμότητας

Σας  ενημερώνουμε ότι  σήμερα Τρίτη 8/6/2021 αποκαταστάθηκε  η  μη διαθεσιμότητα  που  είχε  παρατηρηθεί  στην  οθόνη του επόπτη  και  στις  ηλεκτρονικές  πληρωμές μετά  την  αναβάθμιση  των  υποδομών  της  Γενικής  Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων  Δημόσιας Διοίκησης.