Αποκατάσταση μη διαθεσιμότητας εφαρμογών του ICISnet

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόβλημα της μη διαθεσιμότητας των εφαρμογών του ICISnet έχει αποκατασταθεί.