Αποκατάσταση Περιορισμένης Διαθεσιμότητας

Σας ενημερώνουμε ότι η περιορισμένη Διαθεσιμότητα των εφαρμογών του ICISnet που είχε παρατηρηθεί στις 29/10/2021 λόγω προβλήματος της βάσης δεδομένων της ΓΓΠΣΔΔ αποκαταστάθηκε την ίδια μέρα στις 12:59.