Αποκατάσταση της μη διαθεσιμότητας εφαρμογών του ICISnet

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόβλημα της μη διαθεσιμότητας των εφαρμογών του ICISnet αποκαταστάθηκε την Παρασκευή 14/02/2020 και ώρα 15:42