Εφαρμογές ICISnet: Εκτός λειτουργίας τη Δευτέρα 7/11/22 από τις 15:00 έως 16:30 λόγω εργασιών αναβάθμισης

Εφαρμογές ICISnet: Εκτός λειτουργίας τη Δευτέρα 7/11/22 από τις 15:00 έως 16:30 λόγω εργασιών αναβάθμισης