Μερική μη διαθεσιμότητα της Ευρωπαϊκής εφαρμογής UUM&

Στο πλαίσιο αναβάθμισης του εθνικού κόμβου UUM&DS σας ενημερώνουμε ότι θα υπάρχουν διαστήματα μη διαθεσιμότητας από τις 29/09/2021 έως 30/09/2021.

Θα ενημερωθείτε για την πλήρη αποκατάσταση του ανωτέρω συστήματος με νεότερη ανακοίνωση.