Μη διαθεσιμότητα εφαρμογών του ICISnet

Σας ενημερώνουμε για τη μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του ICISNET την Τρίτη 11.06.2019 από τις 14:00 έως 16:00, λόγω προγραμματισμού εγκατάστασης νέων εκδόσεων, που αφορούν σε βελτιώσεις/διορθώσεις στην εφαρμογή για τη διαδικασία Επιστροφής Ε.Φ.Κ..
Οι Ηλεκτρονικές Πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα διεκπεραιωθούν αμέσως, αλλά μετά από την επάνοδο του συστήματος.