Μη διαθεσιμότητα εφαρμογών του ICISnet

Σας ενημερώνουμε για τη μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του ICISNET την Τρίτη 12.03.2019 από τις 14:00 έως 16:00, λόγω προγραμματισμένης εγκατάστασης νέας έκδοσης (version). Η νέα έκδοση αφορά τις Επιστροφές ΕΦΚ στο Υποσύστημα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης.

Οι Ηλεκτρονικές Πληρωμές που τυχόν πραγματοποιηθούν σε αυτό το διάστημα δεν θα επεξεργαστούν αμέσως από το ICISnet, αλλά μετά από τις 16:00 της Τρίτης 12 Μαρτίου.