Μη διαθεσιμότητα εφαρμογών του ICISnet

Λόγω του ότι από την 1η Ιανουαρίου 2019 τίθεται σε εφαρμογή η νέα οικονομική και διοικητική ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης του λογιστικού πλαισίου στη βάση διεθνών λογιστικών προτύπων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 54 Προεδρικό Διάταγμα, ΦΕΚ Α’ 103 / 13-6-2018, σας ενημερώνουμε για τη μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του ICISNET την Πέμπτη 27.12.2018 από τις 14:00 έως 16:00, λόγω της προγραμματισμένης αναγκαίας εγκατάστασης νέας έκδοσης (version).

Οι Ηλεκτρονικές Πληρωμές που τυχόν πραγματοποιηθούν σε αυτό το διάστημα δεν θα επεξεργαστούν αμέσως από το ICISnet, αλλά μετά από τις 16:00 της Πέμπτης 27 Δεκεμβρίου.