Μη διαθεσιμότητα εφαρμογών UUM&DS και CDS

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω προγραμματισμένης συντήρησης του Ευρωπαϊκού συστήματος δεν θα είναι διαθέσιμες για τους συναλλασσόμενους οι εφαρμογές UUM & DS -Εξουσιοδοτήσεις μόνο για Τελωνειακές Αποφάσεις και CDS - Σύστημα Τελωνειακών Αποφάσεων.

Οι ημερομηνίες μη διαθεσιμότητας θα είναι από 08/02/2019 στις 20:00 έως τις 11/02/2019 στις 08:00.