Μη διαθεσιμότητα εξωτερικών (internet) εφαρμογών του ICISnet

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις εξωτερικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες / εφαρμογές  του ICISnet από το Σάββατο 22/2/2020 στις 8:00 έως και την Κυριακή 23/2/2020 στις 24:00.
Οι Ηλεκτρονικές Πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα διεκπεραιωθούν αμέσως, αλλά μετά από την επάνοδο του συστήματος.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 22/02/2020 από τις 02:00 π.μ. έως τις 04:00 π.μ. οι υπηρεσίες του Συστήματος Πληρωμών της ΔΙΑΣ δεν θα είναι διαθέσιμες, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.