Μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του ICISnet

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προβλημάτων που ανέκυψαν στην  πληροφοριακή υποδομή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στις εφαρμογές του ICISnet.

Οι Ηλεκτρονικές Πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα διεκπεραιωθούν αμέσως, αλλά μετά από την επάνοδο του συστήματος.

Θα ενημερωθείτε με την αποκατάσταση του προβλήματος.