Μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του ICISnet

Σας ενημερώνουμε για τη μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του ICISnet αύριο Τρίτη 1/12/2020 και ώρα 7:00-8:00 π.μ. λόγω προγραμματισμένης εγκατάστασης νέας έκδοσης στο Υποσύστημα Δηλωτικών.

Οι Ηλεκτρονικές Πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα διεκπεραιωθούν αμέσως, αλλά μετά από την επάνοδο του συστήματος