Μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του ICISnet

Σας ενημερώνουμε για τη μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του ICISnet την Τετάρτη 29.9.2021 από τις 15:30 έως τις 17:30, λόγω προγραμματισμένης εγκατάστασης της πρώτης έκδοσης του ICS2 (R1), η οποία αφορά στην υποβολή του ελάχιστου συνόλου δεδομένων πριν από τη φόρτωση στις αεροπορικές ταχυδρομικές αποστολές από 1η Οκτωβρίου 2021.

Οι Ηλεκτρονικές Πληρωμές που τυχόν πραγματοποιηθούν σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα επεξεργαστούν αμέσως από το ICISnet, αλλά μετά από τις 17:30 την Τετάρτη 29.09.2021.