Μη  διαθεσιμότητα  των  εφαρμογών  του  ICISnet

Σας  ενημερώνουμε για τη  μη  διαθεσιμότητα  των  εφαρμογών του  ICISnet  την  Τετάρτη 1/12/2021  από τις  15:00 έως 17:00,  λόγω  εγκατάστασης   νέων  εκδόσεων   για  το  Υποσύστημα ICS2  R1  και  το  Υποσύστημα  Λήψης  Αποφάσεων  και  Ανάλυσης  Κινδύνου  (DSS).