Μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του ICISnet

Σήμερα Πέμπτη 30/12/2021 παρατηρείται μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του ICISnet.

Θα  ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση για την αποκατάσταση του προβλήματος.