Μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του ICISnet

Σας ενημερώνουμε πως οι ψηφιακές υπηρεσίες θα είναι εκτός λειτουργίας από Παρασκευή 20/05 στις 22:00, έως Σάββατο 21/05 στις 09:00, λόγω εργασιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.