Μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του ICISnet

Σας ενημερώνουμε για τη μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του ICISnet την Τετάρτη 22/6/22 από τις 15:00 έως 17:00 π.μ., λόγω εγκατάστασης νέων εκδόσεων στα υποσυστήματα Εισαγωγών, Λογιστικής Διαχείρισης & Ηλεκτρονικών Πληρωμών, Ανάλυσης Κινδύνου και ICS2.