Μη διαθεσιμότητα του Υποσυστήματος Δηλωτικών του ICISnet

Σας ενημερώνουμε ότι διαπιστώθηκε τεχνικό πρόβλημα στην παραγωγική λειτουργία του υποσυστήματος Δηλωτικών του ICISnet και των υποσυστημάτων με τα οποία διαλειτουργεί. Θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση με την αποκατάσταση του προβλήματος. Μέχρι νεωτέρας παρακαλούμε για την εφαρμογή της εφεδρικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις.