Μη διαθεσιμότητα υποσυστημάτων του ICISnet

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στα υποσυστήματα Εισαγωγών, Εξαγωγών και Διαμετακόμισης (Τ1) του ICISnet. Σας παρακαλούμε για την εφαρμογή της εφεδρικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις μέχρι νεωτέρας.