Νέο πιστοποιητικό ασφάλειας

Το πιστοποιητικό ασφάλειας που αφορά την ασφαλή σύνδεσή σας με τα Web Services του ICISnet, για τις διευθύνσεις https://www1.gsis.gr και https://login.gsis.gr πρόκειται να λήξει (09/08/2022). 
Όσον αφορά τις εργασίες για την αντικατάστασή του θα ξεκινήσουν στις 09/08/2022 στις 12:00 μ.μ.(τοπική ώρα). Ως εκ τούτου :
1.    θα υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα σύνδεσης στις υπηρεσίες μας για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η εγκατάσταση (περίπου 2 λεπτά). 
2.    Το πιστοποιητικό θα είναι διαθέσιμο για κατέβασμα και εγκατάσταση, από τις 12:02 μ.μ. της ίδιας μέρας.