Περιορισμένη Διαθεσιμότητα των Εφαρμογών του ICISNET

Σήμερα  Τρίτη 20/7/2021  από  τις  πρωινές  ώρες  παρατηρείται  περιορισμένη  διαθεσιμότητα  των  εφαρμογών του  ICISnet (Υποσυστήματα : Εισαγωγών, Εξαγωγών, Ε.Φ.Κ., TARIC ). Θα  ενημερωθείτε με νεότερη   ανακοίνωση  για  την αποκατάσταση  του  προβλήματος.