Περιορισμένη Διαθεσιμότητα των εφαρμογών του ICISnet

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Παρασκευή 29/10/2021, παρατηρείται περιορισμένη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του ICISnet, λόγω προβλήματος της βάσης δεδομένων της ΓΓΠΣΔΔ. Οι τεχνικοί εργάζονται για την αποκατάσταση του προβλήματος.