Περιορισμένη Διαθεσιμότητα των Εφαρμογών του ICISNET

Σήμερα  Παρασκευή 26/11/2021 από τις πρωινές ώρες  παρατηρείται  περιορισμένη  διαθεσιμότητα  των  εφαρμογών του  ICISnet (Υποσύστημα Διαμετακόμισης ). Θα  ενημερωθείτε με νεότερη   ανακοίνωση  για  την αποκατάσταση  του  προβλήματος.