Ανάρτηση νέας έκδοσης προδιαγραφών μηνυμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί νέα έκδοση με τα αρχεία προδιαγραφών μηνυμάτων υποβολών του υποσυστήματος Εισαγωγών στο ICISnet (xsd) (version 1.22) και βρίσκεται  στη σελίδα Οικονομικοί φορείς > Προδιαγραφές Μηνυμάτων > Υποσύστημα Εισαγωγών – Imports -> Καρτέλα τρεχουσών εκδόσεων ->  Version 1.22 – (29/09/2021) /Παραγωγική Λειτουργία Εισαγωγών (version in operation).

 

Με βάση τις προδιαγραφές αυτές, θα υποστηριχθεί η παραγωγική λειτουργία της διαδικασίας Ανάκλησης της προσκόμισης των εμπορευμάτων (Revocation presentation of goods).