ΔΤΔ Γ 1037162 ΕΞ 2022

Απαγορεύσεις και περιορισμοί - Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία