ΔΕΦΚΦ Α 1076408 ΕΞ 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρουσίαση συστημάτων ιχνηθέτησης υγραερίων

Η ΑΑΔΕ, εξυπηρετώντας τον γενικό σκοπό που αφορά στην πάταξη της φοροδιαφυγής μέσω της αποτελεσματικής αντιμετώπισης του λαθρεμπορίου των καυσίμων, και προκειμένου να ενημερωθεί για τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις της αγοράς στον τομέα των ιχνηθετών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες φορολογικής σήμανσης,  των υγραερίων, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρουσίαση συστημάτων ιχνηθέτησης και συγκεκριμένα:

α) ιχνηθετών   για τα υγραέρια,

β) κατάλληλου εξοπλισμού και μεθόδων για τον προσδιορισμό αυτών στα υγραέρια

Για το σκοπό αυτό η ΑΑΔΕ προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους για την πραγματοποίηση διαδικτυακής παρουσίασης/ενημέρωσης διάρκειας περίπου 30 λεπτών, και να αποστείλουν συμπληρωμένο το Ερωτηματολόγιο που ακολουθεί στο Παράρτημα, έως της 8.10.2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: finexcis@aade.gr (πληροφορίες: Κυριάκος Κοράκης, Δ/νση ΕΦΚ & ΦΠΑ, τηλ.:+302106987420).

Invitation call for proposals for products regarding fiscal marking and detection of liquefied petroleum gas (LPG)

The Independent Authority for Public Revenue (IAPR) serves the general purpose of combating tax evasion through addressing effectively the issue of fuel smuggling and in order to be informed of the latest market trends and developments in the field of tax markers,  invites expressions of interest for the presentation of new technologies for fiscal marking of LPG and specifically:

(a)  fiscal markers for LPG;

(b) appropriate equipment and methods for their determination in LPG;        

For this reason, the IAPR invites companies to express their interest, in writing, to deliver an online presentation lasting about 30 minutes, and to complete and send the Questionnaire that follows in the Annex to the e-mail address: finexcis@aade.gr (information: Kyriakos Korakis, Directorate of Excise Duty & VAT, tel .: +302106987420) by 8.10.2021