Δελτίο Τύπου 10/06/2024

Επανασφράγιση πρατήριου και διακοπή προμήθειας  καυσίμων από όλες τις εταιρείες Εμπορίας και τα Διυλιστήρια

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 1

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 2