Δελτίο Τύπου 26/01/2024

Παράταση έως τις 02/02/2024 για Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών, Φόρο στη Συγκέντρωση Κεφαλαίου (ΦΣΚ) και Ειδικό Φόρο Πολυτελείας