Δελτίο Τύπου 30/04/2024

Παράταση των προθεσμιών εκπλήρωσης όλων των δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων, παρακρατούμενων φόρων, φορολογιών κεφαλαίου , ΦΠΑ, τελών και λοιπών έμμεσων φόρων και καταβολής βεβαιωμένων οφειλών