Δημοπρασίες (Διακηρύξεις - Ανακοινώσεις) 2018

Κατάλογος Δεκεμβρίου 2018

Συμπληρωματική ανακοίνωση σχετικά με τη Διακήρυξη Δημοπρασίας Πλωτών (18-12-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας πλωτών επαρχίας (18-12-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας πλωτών Αθήνας (18-12-2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας πλωτών Αθήνας και επαρχίας (18-12-2018)

Διακήρυξη Τελωνείου Καλύμνου (14-12-2018)

Ανακοίνωση Τελωνείου Καλύμνου (14-12-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων Κυκλοφορίας Δ.Δ.Δ.Υ. Αθηνών (13-12-2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Κυκλοφορίας Δ.Δ.Δ.Υ. Αθηνών (13-12-2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Μαγουλέζας (11-12-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Μαγουλέζας (11-12-2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Μαγουλέζας (11-12-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Μαγουλέζας (11-12-2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Λάρισας (07-12-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Λάρισας (07-12-2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Μεσολογγίου (13-12-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Μεσολογγίου (13-12-2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Αργοστολίου (06-12-2018) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Αργοστολίου (06-12-2018) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Κατάλογος Νοεμβρίου 2018

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων για κυκλοφορία και Ο.Τ.Κ.Ζ., Τελωνείου Πάτρας (28-11-2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας οχημάτων για κυκλοφορία και Ο.Τ.Κ.Ζ., Τελωνείου Πάτρας (28-11-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Tροχοφόρων Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης (27-11-2018).

Ανακοίνωση Δημοπρασίας 3930 φουσκωτά και τρεϊλερ (27-11-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας 3930 φουσκωτά και τρέϊλερ (27-11-2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Τρικάλων (22-11-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Τρικάλων (22-11-2018)

Aνακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων Α’ Τελωνείου Θεσσαλονίκης (27-11-2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Στυλίδας (06-11-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Στυλίδας (06-11-2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας οχημάτων Τελωνείου Κομοτηνής (01-11-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων Τελωνείου Κομοτηνής (01-11-2018)

 

Κατάλογος Οκτωβρίου 2018

Διακήρυξη Δημοπρασίας ΟΤΚΖ (29-10-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας - Ακτινογραφικά Φίλμς και Άργυρος (29-10-2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας - Ακτινογραφικά Φίλμς και Άργυρος (Αθήνας- Επαρχίας και ΟΤΚΖ (29-10-2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Καλαμάτας (25-10-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Καλαμάτας (25-10-2018) (Ορθή επανάληψη)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Υλικών και Πλωτών Μαγουλέζας - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (25-10-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Υλικών και Πλωτών Μαγουλέζας - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (25-10-2018)

Aνακοίνωση Δημοπρασίας οχημάτων Τελωνείου Μυτιλήνης (17-10-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων Τελωνείου Μυτιλήνης (17-10-2018)

Αναβολή Δημοπρασίας Υλικών (Νο 3925/4-10-2018)

Διακήρυξη (Νο 3926) Δημοπρασίας Υλικών - Οχημάτων (4-10-2018)

Διακήρυξη (Νο 3925) Δημοπρασίας Υλικών - Οχημάτων (4-10-2018)

Ανακοίνωση (Νο 3925 και Νο 3926 ) Δημοπρασίας Υλικών - Οχημάτων (4-10-2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Πάτρας (03-10-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Πάτρας (03/10/2018)

 

Κατάλογος Σεπτεμβρίου 2018

Διακήρυξη Δημοπρασίας Πλωτών Αθήνας και Επαρχίας (27-09-2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Πλωτών Αθήνας και Επαρχίας (27-09-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Μυτιλήνης (19-09-2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Μυτιλήνης (19-09-2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Λάρισας (10-09-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Λάρισας (10-09-2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Ρεθύμνου (18-9-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Ρεθύμνου (18-9-2018)

 

Κατάλογος Ιουλίου 2018

Aνακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Χανίων (30-07-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Χανίων (30-07-2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Κω (25-07-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Κω (25-07-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Πάτρας (06-07-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Ηγουμενίτσας (11-07-2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Ηγουμενίτσας (11-07-2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Πάτρας (06-07-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Πάτμου (20-07-2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Πάτμου (20-07-2018)

Διακήρυξη δημοπρασίας Μαγουλέζας 3923 (02-07-2018)

Διακήρυξη δημοπρασίας Μαγουλέζας 3923Α (02-07-2018)

Aνακοίνωση για δημοπράτηση φορτηγών, λεωφορείων κλπ. για κυκλοφορία και διάλυση ΟΤΚΖ (02-07-2018)

Διακήρυξη για δημοπράτηση υλικού της Γ.Γ.Π.Σ. (02-07-2018)

Ανακοίνωση για δημοπράτηση υλικού της Γ.Γ.Π.Σ. (02-07-2018)

Ανακοίνωση τελωνείου Μύρινας Λήμνου (10-07-2018)

Διακήρυξη τελωνείου Μύρινας Λήμνου (10-07-2018)

 

Κατάλογος Ιουνίου 2018

Ανακοίνωση δημοπρασίας Τελωνείου Λάρισας (25-06-2018)

Διακήρυξη δημοπρασίας Τελωνείου Λάρισας (25-06-2018)

Aνακοίνωση δημοπρασίας Οχημάτων Α’ Τελωνείου Θεσσαλονίκης (26-06-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων ΟΤΚΖ Τελωνείου Μεσολλογίου (21-06-2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας οχημάτων ΟΤΚΖ Τελωνείου Μεσολλογίου (21-06-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Οχημάτων προς Κυκλοφορία ΔΔΔΥ (13-06-2018) * ΝΕΟ - περιλαμβάνεται φωτογραφικό υλικό

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οχημάτων προς Κυκλοφορία ΔΔΔΥ (13-06-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Ρόδου (05-06-2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Ρόδου (05-06-2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τρικάλων (08-06-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τρικάλων (08-06-2018)

 

Κατάλογος Μαΐου 2018

Ανακοίνωση σχετικά με τη Δημοπρασία της Πάτρας (17-5-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Πατρών (17-05-2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Πατρών (17-05-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων Τελωνείου Zακύνθου (11-05-2018)

Aνακοίνωση Δημοπρασίας οχημάτων Τελωνείου Zακύνθου (11-05-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Κομοτηνής (09-05-2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Κομοτηνής (09-05-2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Λέρου (07-05-2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Λέρου (07-05-2018)

 

Κατάλογος Απριλίου 2018

Ανακοίνωση Δημοπρασίας οχημάτων για κυκλοφορία (20/04/2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων για κυκλοφορία (20/04/2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Ρεθύμνου (26/04/2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Ρεθύμνου (26/04/2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Μύρινας Λήμνου (19/04/2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Μύρινας Λήμνου (19/04/2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Λάρισας (02/04/2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Λάρισας (02/04/2018)

 

Κατάλογος Μαρτίου 2018

Διακήρυξη Δημοπρασίας Υλικών Αθήνας και Επαρχίας - 3918 (29/03/2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Υλικών Αθήνας και Επαρχίας - 3918 Β (29/03/2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Υλικών Αθήνας και Επαρχίας - 3918 Γ (29/03/2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Υλικών Αθήνας και Επαρχίας - 3918 Δ (29/03/2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Υλικών Αθήνας και Επαρχίας - 3918 Ε (29/03/2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Υλικών Αθήνας και Επαρχίας - 3918 ΣΤ (29/03/2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας του Τελωνείου Ναυπλίου (29/03/2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας του Τελωνείου Ναυπλίου (29/03/2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας για την πώληση Υλικών Αθήνας και Επαρχίας (29/03/2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας τροχοφόρων Α’Τελωνείου Θεσσαλονίκης (28/03/2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας του Α' Τελωνείου Θεσσαλονίκης (28/03/2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας του Τελωνείου Πάτμου (27/03/2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας του Τελωνείου Πάτμου (27/03/2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας του Τελωνείου Μυτιλήνης (21/03/2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας του Τελωνείου Μυτιλήνης (21/03/2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας του Τελωνείου Σύρου (20/03/2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας του Τελωνείου Σύρου (20/03/2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας αυτοκινήτων Τελωνείου Ιωαννίνων (21/03/2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας αυτοκινήτων Τελωνείου Ιωαννίνων (21/03/2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας του Τελωνείου Μεσολογγίου (08/03/2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας του Τελωνείου Μεσολογγίου (08/03/2018)

 

Κατάλογος Φεβρουαρίου 2018

Διακήρυξη της Δημοπρασίας του Τελωνείου Κέρκυρας (28/02/2018)

Ανακοίνωσης της Δημοπρασίας του Τελωνείου Κέρκυρας (28/02/2018)

Ανακοίνωση σχετικά με τη Δημοπρασία Τελωνείου Πατρών (23/02/2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων Τελωνείου Πατρών (23/02/2018)

Aνακοίνωση Δημοπρασίας οχημάτων του Τελωνείου Πατρών (23/02/2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων για Κυκλοφορία (16/02/2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας οχημάτων για Κυκλοφορία (16/02/2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Κω (15/02/2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Τελωνείου Κω (15/02/2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων για κυκλοφορία και διάλυση (13/02/2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Φορτηγών για Κυκλοφορία και για Διάλυση Αποθήκης (13/02/2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας οχημάτων Ο.Τ.Κ.Ζ.τελωνείου Μύρινας Λήμνου (06/02/2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας οχημάτων Ο.Τ.Κ.Ζ. τελωνείου Μύρινας Λήμνου (06/02/2018)

 

Κατάλογος Ιανουαρίου 2018

Ανακοίνωση Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. της ΔΔΔΥ (25/01/2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. της ΔΔΔΥ (25/01/2018)

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την ετήσια σύμβαση διαφόρων άχρηστων υλικών της ΔΔΔΥ (25/01/2018)

Ανακοίνωση Δημοπρασίας για την ετήσια σύμβαση διαφόρων άχρηστων υλικών της ΔΔΔΥ (25/01/2018)