Έντυπα για την Εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Προσοχή!

Κατάργηση της διαδικασίας κατάθεσης αίτησης για έκδοση Πιστοποιητικών Φορολογικής Κατοικίας (ΠΦΚ) μέσω του κεντρικού πρωτοκόλλου της ΑΑΔΕ βάσει της αριθμ. Α.1052/2023 (Β’ 2907) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ.

Από 3.5.2023 και εξής παύει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την έκδοση Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας (ΠΦΚ) στη Διεύθυνση Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων της ΑΑΔΕ. Tο Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (ΠΦΚ) εκδίδεται εφεξής μέσω εφαρμογής με τη χρήση των προσωπικών κωδικών του Taxisnet, μέσω της αρχικής σελίδας του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ από τις παρακάτω διαδρομές:

  • myaade//Μητρώο & Επικοινωνία // Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας

Το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (ΠΦΚ) εκδίδεται πλέον σε ψηφιακή μορφή, αυτόματα, με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, στα ελληνικά και τα αγγλικά, πιστοποιεί τη φορολογική κατοικία του αιτούντα και φέρει μοναδικό αριθμό έκδοσης, καθώς και ηλεκτρονική σφραγίδα (eSeal).  Η εγκυρότητά του πιστοποιείται μέσω του QR code, που εκδίδεται μαζί με το πιστοποιητικό.

Στις διαδρομές που αναφέρονται παραπάνω επισυνάπτονται αρχεία οδηγιών χρήσεων, συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων καθώς και σχετικών διατάξεων.