Κλειδάριθμος /myAADElive

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να αποκτήσετε ηλεκτρονικά κωδικούς πρόσβασης myAADE, έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, καθώς και σε ένα πλήθος υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης.

  • Υπάρχουν τρεις τρόποι για την απόδοση κλειδαρίθμου για Φυσικά Πρόσωπα:
  1. άμεσα με την αίτηση (ο κλειδάριθμος χορηγείται αμέσως μέσω e-mail και sms)
  2. με ραντεβού για βιντεοκλήση, μέσω της υπηρεσίας myAADElive, με υπάλληλο της ΑΑΔΕ (ο κλειδάριθμος δίνεται μέσω e-mail)
  3. με την παρουσία σας στη Δ.Ο.Υ.
     
  • Για Νομικά Πρόσωπα η απόδοση γίνεται αποκλειστικά με παρουσία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Νέα διαθέσιμα ραντεβού θα βρείτε κάθε πρωί μετά τις 10:00 π.μ.

 

1