Α. 1062 /19-05-2022

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022.

Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ για παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων έτους 2022

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την υπό έκδοση απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της δήλωσης Ε.Φ.Α. έτους 2022 μέχρι την 30-9-2022..

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα αναγραφόμενα στην παρούσα Απόφαση αφορούν νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, υπόχρεους σε δήλωση Ε.Φ.Α. έτους 2022.