Α. 1131 /27-09-2022

Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) στο πλαίσιο Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη λειτουργία του επιχειρησιακού της γραφείου στην Ελλάδα.

Περίληψη Απόφασης

 Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Απόφαση με θέμα «Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις από  την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) στο πλαίσιο Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας  για τη λειτουργία του επιχειρησιακού της γραφείου στην Ελλάδα».

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με τις διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι,  προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, διαδικασία παραλαβής, καθώς και οι ανώτατες ποσότητες αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων που δύναται να παραλαμβάνει με απαλλαγή από δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις το Επιχειρησιακό Γραφείο της EASO και οριοθετείται ο χρόνος παραλαβής τους.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

To πεδίο εφαρμογής αφορά:

  • Α' Τελωνείο Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων Πειραιά
  • Επιχειρησιακό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)