Α. 1146 /26-09-2023

Τροποποίηση: α) της υπ’ αρ. 30/004/000/539/04-03-2019 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας & Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υποδομών & Μεταφορών (Β’ 803), β) της υπ’ αρ. 94/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 1339/2023) και γ)  της υπ. αρ. 95/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Β' 1136/2023).