Δ. ΟΡΓ. Δ 1118239 ΕΞ 2022 /15-11-2022

Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, ενόψει της μεταστέγασής της στο επί της οδού Αρτεμισίου 18 - 10435 Αθήνα κτίριο στέγασης αυτής.