ΔΔΑΔ Γ 1014918 ΕΞ 2023 /01-02-2023

Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.) και της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).