ΔΔΘΕΚΑ Α 1112040 /08-08-2019

Αποστολή πινάκων νέων κωδικών TARIC έτους 2019.
 

Σχετ:    Η αριθ.  ΔΔΘΕΚΑ Α  1162070 ΕΞ/2-11-2018 εγκύκλιος