ΔΔΘΕΚΑ Α 1157856 ΕΞ 13-11-2019

Δασμολογική κατάταξη συσκευών λήψης εικόνων υψηλών ταχυτήτων σύμφωνα με την Απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση C-327/17