Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 ΕΞ 2022

Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
 

Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Με την υπό έκδοση απόφαση:
α)  ανακαθορίζεται η χωρική αρμοδιότητα ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) των νομών Αττικής, Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Γρεβενών, Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Έβρου, Ροδόπης, Ρεθύμνου και Χανίων και
β) καθορίζεται η ισχύς της ως άνω απόφασης, ως εξής:
αα) από την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 για τους φορολογούμενους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που θα αποκτήσουν ΑΦΜ  και για όσους θα προβούν σε έναρξη εργασιών και 
ββ) από 16 έως 19 Σεπτεμβρίου 2022 για την μεταγραφή στη νέα Δ.Ο.Υ., των φορολογούμενων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις ως άνω περιπτώσεις.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων εμπίπτουν:  
Άμεσα: 
1.- α) Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) και
β) Δ.Ο.Υ. των ως άνω αναφερόμενων νομών
της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)
2. Διευθύνσεις:
α) Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.)
β) Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.)
γ) Υπηρεσιών Δεδομένων (Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ.) και
δ) Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Δ.ΕΠΙ.ΔΙ.) 
της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.)
3. Διεύθυνση Οργάνωσης - Τμήμα Δ’ της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
4. Φορολογούμενοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που υπάγονται στις Δ.Ο.Υ. των ως άνω αναφερόμενων νομών, για τις οποίες ανακαθορίζεται η χωρική αρμοδιότητα.
Έμμεσα: Λοιπές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.