ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 1001374 /08-01-2021

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων εκτός Επικράτειας»