ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 1037437 ΕΞ 2021

Λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας χορήγησης στοιχείων στην ΗΔΙΚΑ και την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Επίδομα Παιδιού (Α21) και το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα»