Ε. 2005 /26-01-2023

Στατιστικά κατώφλια έτους 2023 για την υποβολή δήλωσης Intrastat.

Περίληψη Εγκυκλίου

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Εγκύκλιος που αφορά στα στατιστικά κατώφλια που ισχύουν από 1.1.2023 έως και 31.12.2023 πάνω από τα οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση Intrastat.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Με την εγκύκλιο γνωστοποιείται ότι τα στατιστικά κατώφλια που ισχύουν από 1.1.2023 έως 31.12.2023, πάνω από τα οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση Intrastat, διαμορφώνονται στις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000 €) για τις ενδοκοινοτικές αφίξεις και στις ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000 €) για τις ενδοκοινοτικές αποστολές.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Όλες οι επιχειρήσεις που διενεργούν αγορές ή πωλήσεις αγαθών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.