Ε. 2027 /13-04-2023

Παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων του άρθρου 3 του  ν.5036/2023 (Α'77) αναφορικά με την επανένταξη οφειλετών στις ρυθμίσεις των διατάξεων των άρθρων 98-109 του ν.4611/2019 (Α'73) και του άρθρου 289 του ν.4738/2020 (Α'207).

Περίληψη Εγκυκλίου

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την επανένταξη οφειλετών στις ρυθμίσεις των διατάξεων των άρθρων 98-109 του ν.4611/2019 (Α'73) και του άρθρου 289 του ν.4738/2020 (Α'207) σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.5036/2023 (Α'77).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα εγκύκλιο διευκρινίζονται θέματα αναφορικά με επανένταξη οφειλετών στις ρυθμίσεις των διατάξεων των άρθρων 98-109 του ν.4611/2019 (Α'73) και του άρθρου 289 του ν.4738/2020 (Α'207).

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οφειλέτες οι οποίοι απώλεσαν έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τα άρθρα 98-109 του ν.4611/2019 (Α'73) και του άρθρου 289 του ν.4738/2020 (Α'207)