Ε. 2177 /13-09-2021

Εφαρμογή διατάξεων ΥΠΑ στην έναντι αντιτίμου διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID – 19