ΠΟΛ. 1220 /13-12-2012

myDATA - Σχετικές διατάξεις
 

Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας του. Προδιαγραφές αποστελλόμενων αρχείων στην ΓΓΠΣ.