Ο ΔΕΦΚΦ Γ 1005752 ΕΞ 2022

Οδηγίες για τη διακίνηση του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού στα πλαίσια εφαρμογής της νέας δασμολογικής κλάσης για τα νέα προϊόντα καπνού.