ΠΟΛ. 1032 /21-02-2018

Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ 1028/2017 σχετικά με τον φόρο ασφαλίστρων.